Elektroinstalācija ir viena no svarīgākajām inženiertehniskajām komunikācijām jebkurā būvē. Elektromontāža un elektroinstalācijas darbi tiek veikti dažādos ēku būvniecības posmos, pēc nepieciešamības tie ietver esošās elektrosistēmas bojājumu remontu un pārbūvi un paredzēti ēku nodrošināšanai ar elektrību un elektroiekārtām. Svarīgākais šeit ir drošība un atbilstība visiem nosacījumiem, tāpēc elektromontāža ir atbildīgs uzdevums, kas uzticams tikai un vienīgi profesionāliem speciālistiem.

 

Mūsu uzņēmuma AGT elektro galvenais darbības virziens ir elektromontāža - piedāvājam dažāda apjoma un sarežģītības pakāpes elektroinstalācijas darbus gan privātiem, gan juridiskiem klientiem. Mūsu komandā strādā pieredzējuši, sertificēti savas jomas profesionāļi, kas uzņemas pilnu atbildību par paveikto. Visi elektroinstalācijas darbi un elektromontāža tiek veikta saskaņā ar valstī noteikto likumdošanu, spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem. Izmantojam Eiropas Savienībā apstiprinātus jaunākās paaudzes materiālus no Eiropas vadošajiem ražotājiem.

 

Mūsu galvenie pakalpojumi:

 

 • Elektromontāža – piedāvājam pilnu ciklu no tehniskā projekta izstrādes, aprēķiniem un materiālu iegādes līdz sistēmas izbūvei un testēšanai. Elektromontāža nepieciešama veicot dzīvojamo māju un dzīvokļu instalāciju, veikalu un noliktavu elektroinstalāciju, zemējuma kontūra izbūvi un izbūvējot zibensaizsardzības kontūru.
 • Elektrisko grīdu izbūve
 • Bojājumu konstatācija un remonts elektroapsildes kabeļos:
  • dzīvojamo māju un dzīvokļu elektroapsildes grīdās
  • apakšzemes garāžu iebraukšanas rampās
  • lietusūdens novadīšanas notekrenēs
 • Elektrotehniskie mērījumi – nodrošinām mērījumus esošām elektrosistēmām, lai noteiktu potenciālos bojājumus un atklātu iespējamos riskus to savlaicīgai novēršanai.
  • Veicam zemējuma un zibensaizsardzības pārbaudi
  • Veicam zemējuma pārejas pretestības pārbaudi
  • Veicam elektroinstalācijas un elektrodzinēju izolācijas pretestības pārbaudi
  • Veicam pilnas cilpas - "fāze-nulle" pretestības pārbaudi
  • Veicam kontaktsavienojumu termopārbaudi
 • Energoaudits – veicam elektroiekārtu un elektroinstalācijas tehniskā stāvokļa pārbaudi un mērījumus uz vietas objektā. Izstrādājam objektā esošo elektrosadalņu izpildshēmas. Izgatavojam elektriskā apgaismojuma tīkla un elelektriskā spēka tīkla izpildrasējumus. Veicam elektrosadalņu un elektroiekārtu marķēšanu. Nodrošinām dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Elektromontāža dzīvojamās mājās un dzīvokļos ietver:

 

 • elektroinstalācijas ierīkošana jaunbūvē;
 • elektroinstalācijas nomaiņa pēc vajadzības;
 • apgaismes tīklu montāža;
 • koplietošanas elektrotīklu izbūve;
 • elektrības uzskaites sistēmas ierīkošana un skaitītāja uzstādīšana;
 • elektroapsildes ierīkošana telpu grīdās;
 • sniega un ledus atkausēšanas sistēmas ierīkošana rampu virsmās un lietusūdens novadīšanas notekrenēs;
 • sistēmas pārbaude.

 

Elektromontāža veikaliem un noliktavām ietver:

 

 • elektroinstalācijas ierīkošana jaunbūvē;
 • elektroinstalācijas nomaiņa ēkas rekonstrukcijas vai remonta gadījumā;
 • elektrosadales ierīkošana;
 • kabeļu pārvades sistēmas izveide;
 • elektrības uzskaites sistēmu ierīkošana un skaitītāja uzstādīšana;
 • elektroapsildes ierīkošana telpu grīdās;
 • sniega un ledus atkausēšanas sistēmas ierīkošana rampu virsmās un lietusūdens novadīšanas notekrenēs;
 • ierīkotās sistēmas testēšana.

 

Sniedzam konsultācijas visos ar elektroinstalāciju un elektromontāžu saistītajos jautājumos.