Energoaudits un elektrotehniskie mērījumi

Lai iegūtu informāciju par elektrisko tīklu tehnisko stāvokli, laikus atklātu iespējamos bojājumus vai defektus un samazinātu potenciālo negadījumu risku, tiek veikti elektrotehniskie mērījumi. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados. Šādu pakalpojumu atļauts veikt tikai atbilstoši kvalificētiem, profesionāliem speciālistiem.

 

Elektrotehniskie mērījumi ir viens no mūsu uzņēmuma AGT elektro pakalpojumiem, un tas tiek nodrošināts valstī spēkā esošās likumdošanas ietvaros gan privātiem, gan juridiskiem klientiem. Atgādināsim, ka elektrotehniskie mērījumi nepieciešami, lai pārliecinātos par elektroinstalācijas atbilstību normatīvajām prasībām un tehniskajiem noteikumiem.

 

Elektrotehniskie mērījumi ietver šādas atsevišķas mērījumu grupas:

 

 • zemējuma pretestības mērīšana;
 • zemējuma pārejas pretestības mērīšana;
 • izolācijas pretestības mērīšana;
 • cilpas - "fāze-nulle" pretestības mērīšana;
 • termopārbaudes mērīšana.

 

Arvien pieaugot energoefektīvu risinājumu izmantošanai dažādās tautsaimniecības jomās, par vienu no pieprasītākajiem uzņēmuma AGT elektro pakalpojumiem kļuvis elektroiekārtu un elektroinstalācijas energoaudits. Šis pakalpojums ļauj noteikt, cik efektīvi tiek izmantotas uzņēmuma rīcībā esošās elektroiekārtas, vai elektrības patēriņš nerada zaudējumus, vai tiek veikta pareiza elektroenerģijas uzskaite, vai nav konstatēti nesankcionēti pieslēgumi uzņēmuma elektrotīklam u.tml. Energoaudits tiek veikts gan ārējiem, gan iekšējiem elektrotīkliem un visi iegūtie rezultāti tiek sagatavoti specializētā dokumentācijas formā.

 

Energoaudits ietver šādus pakalpojumus:

 

 • elektroiekārtu / elektroinstalācijas tehniskā stāvokļa pārbaude objektā;
 • esošo elektroiekārtu / elektroinstalācijas mērījumi objektā;
 • esošo elektrosadaļņu shēmu izstrāde objektā;
 • izpildes dokumentācija.

 

Ieguvumi, ko sniedz energoaudits:

 

 • iespēja optimizēt uzņēmuma darbu, izvēloties energoefektīvākus risinājumus;
 • iespēja būtiski samazināt elektroenerģijas patēriņu un līdz ar to izmaksas;
 • iespēja atklāt un likvidēt neracionāli izmantotos elektropatēriņa avotus;
 • iespēja pārskatāmi plānot un prognozēt turpmāko elektroenerģijas patēriņu.

 

Neraugoties uz to, ka objekta elektrotīkls ārēji funkcionē bez traucējumiem, elektrotehniskie mērījumi un energoaudits ir svarīgi pakalpojumi, kas garantēs drošību un tālāku objekta ekspluatāciju bez iespējamiem riskiem, ko var atklāt tikai profesionāli speciālisti.